Co můžete řešit?

Co všechno můžete řešit v Poradně nekonečných možností? 

Společným jmenovatelem všech problémů je
PROŽITÝ, NEZPRACOVANÝ STRES.

V průběhu života zažíváte řadu situací.

 • Některým nevěnujete pozornost.
 • Jiné se uloží hluboko ve vašem energetickém systému - protože se v nich necítíte dobře.

Nepříjemné prožitky lze zpracovat i zpětně.
Nemusíte vědět, jaké stresy jste zažili a kdy jste je zažili, stačí vědět, co vás omezuje.

Problémy můžete řešit v jakémkoli věku.

 

CO TEDY MŮŽETE ŘEŠIT V MÉ PORADNĚ?

 • strachy ze tmy, z vyšetření, z lékařů …

 • neklidné děti / nesoustředěnost

 • poruchy řeči

 • opožděný vývoj

 • nespavost

 • nejistota

 • strach ze stísněných prostor

 • strach z bolesti

 • neovladatelný vztek

 • potíže s organizací času

 • nepozornost

 • stresy se školkou - odloučení od rodičů

 • stresy ze školy - zkoušení, testy, tréma

 • stres z rozchodů nebo ztráty blízkých

 • dyslexie, dyskalkulie, dysortografie … – problémy s učením, soustředěním

 • ADHD - porucha pozornosti

 • hyperaktivita

 • poruchy řeči, koktání

 • nízké sebevědomí

 • nadváha / hubnutí

 • strach, fobie, závislosti, posedlosti

 • astma, alergie, ekzémy

 • zácpa, pomočování

 • komunikace – strach se projevit, vyjádřit svůj názor, štítná žláza

 • vztahy – nefungující nebo narušené vztahy rodinné, profesní

 • peníze – nedostatek, nízká sebehodnota

 • zdravotní problémy - psychosomatického původu

 

NEDAŘÍ SE VÁM  V NĚKTERÉ OBLASTI VAŠEHO ŽIVOTA?

 • Nefungují Vám vztahy s rodinou?
 • Jste nespokojeni v práci?
 • Jste nespokojeni sami se sebou?
 • Trápí Vás trápí zdravotní problémy?
 • ....

Společně najdeme příčinu vašich obtíží.
Zpracujeme bloky z minulosti, které vás svazují, omezují, které vám brání svobodně se rozhodovat.

 

Máte nějaký dotaz?