- ONE BRAIN - kineziologie

- CESTA

- HO'OPONOPONO

- BACHOVA KVĚTOVÁ TERAPIE

Někteří klienti, kteří se do poradny objednají, mají celkem jasnou představu, jaký svůj problém chtějí řešit a jakou technikou ho chtějí řešit.  Většinou přicházejí na doporučení někoho, kdo měl pozitivní zkušenost s danou technikou. Potom jsou klienti, kteří neví, netuší, znají jen svůj problém a chtějí ho vyřešit.

Je důležité si uvědomit, že naše nastřádané problémy nedokážeme vyřešit najednou během jednoho sezení. Většinou při prvním sezení klienti vnímají největší posun a nastartuje je to k dalším krokům.  Bohužel spousta klientů se spokojí s momentálním výsledkem a dál na sobě nepracují.

Na začátku terapie klienta vyslechnu, s čím přišel a snažím se mu vysvětlit obecné principy. Například, nemocí si přivoláváme pozornost okolí, alergie je vztahová záležitost, .... a podle reakcí klienta dovedu velmi snadno odhalit, kde je jeho základní problém.

Pokud jako terapii zvolíme metodu ONE BRAIN, svalovým testem získáme spolehlivé údaje o klientovi na úrovni vědomí, podvědomí i buněčné paměti. Vědomou mysl mohou zastírat lži a mylné závěry. Podvědomí však může vše přijmout jako pravdu- ať už jde o událost nebo představu. Avšak na úrovni buněčné paměti, na úrovni těla, máme možnost dobrat se úplné, nefalšované skutečnosti.

Svalový test nám pomůže určit, jak se v souvislosti s problémem cítíme, jaká emoce brání hladkému vyřešení problému a jaké korekční techniky zvolit pro zvládnutí problému. V důsledku zablokované emoce opakujeme zažité vzorce chování, ať jsou to vzorce chování naše nebo našich rodičů a neumíme najít cestu ven. Abychom pochopili, proč reagujeme, jak reagujeme a neumíme problém vyřešit, hledáme pomocí svalového testu místo v našem životě, kdy jsme zažili silný emocionální podnět. Jedná se o věkovou regresi, která probíhá při plném vědomí, tudíž je bezpečná a jemná. Ve věkové regresi si uvědomujeme, co jsme kdysi zažili, hlavně jak jsme se při tom cítili.

Samotné uvědomění, že tato situace už nad námi nemá žádnou moc a situaci zpracujeme tak, abychom se v ní cítili přijatelně, znamená, že na problém se už díváme jiným úhlem pohledu, cítíme se osvobozeni od pout, která nás svazovala s problémem. Mnoho klientů cítí již při odblokování úlevu a zdravotní a jiné problémy mizí. Jiní na to potřebují více času, a záleží na tom, jak budou zpracovaný zážitek aplikovat na svůj současný život.

Proces CESTA, znamená důvěru v sebe, naprosto se ponořit do svých emocí, projít jednotlivými vrstvami svých emocí, odkrýt potlačené emoce a buněčné vzpomínky, a pod jejich slupkou najít svůj zdroj, svou duši, která nám umožní zažít nekonečný klid, neomezenou lásku, pokoj, radost a svobodu.

Jak fungují s CESTOU děti?

Děti nasednou do kouzelného raketoplánu, který je bezpečně zaveze do kterékoli části těla, přesně popisují jednotlivé vnitřní orgány (přestože nestudovaly anatomii). S podporou svého hrdiny nebo strážného anděla odhalují vzpomínky ukryté v buňkách. Vzpomínku si promítnou na velké filmovém plátně. Osoby ze vzpomínky si pozvou k táborovému ohni, dostanou nafukovací balónky naplněné posilujícími, pomocnými prostředky (balónek odvahy, síly, schopnosti komunikovat, vyjadřovat své skutečné pocity, upřímnosti, pravdy, tvořivosti, soucitu, radosti, lásky, schopnosti požádat o pomoc, a křišťálovou kouli, která jim pomůže odehnat od sebe zlé chování jiných lidí). S těmito posilujícími vlastnostmi prožije vzpomínku tak, jak by se stala, kdyby už tenkrát mělo tyto prostředky. U táborového ohně dítě ze sebe dostane šanci vyjádřit to, co tenkrát cítilo. Dostane to ze sebe i ze svých buněk. Nakonec odpustí zúčastněným slovy: „Promiň, to je v pořádku.“ Nemají s odpuštěním problém jako dospělí.

Obě metody mají společné, že uvnitř každého z nás se skrývá obrovský potenciál, překrásný diamant, který jen čeká na své objevení a vybroušení.

Na konci jakékoliv terapie si klient odnáší nejen zážitek, ale i uvědomění svých nových možností, vzorců, jak je může prakticky aplikovat ve svém každodenním životě, případně posilovat různými cvičeními, afirmaceni, užíváním BACHOVÝCH ESENCÍ, čištěním sebe sama od všech negativ pomocí techniky HO'OPONOPONO.